17 000 tvåsomriga ”Sävenforsare” sattes ut i Vättern

fettfena laxsmolt tvåsomrig gullspångslax insjölax

17 000 tvåsomriga laxar av Gullspångstam sattes ut i Starbäcks hamn, Vättern dagarna 22 och 23 oktober 2015. Leverantör Sävenfors Fiskodling. Sättfiskarna kläcktes våren 2014 och var vid utsättningstillfället cirka 1,5 år gamla, alltså tvåsomrig fisk. Enligt undersökningar, typ märkningar/återfångster har tvåsomrig fisk bra överlevnad i Vättern.

Läs: hur man räknar ut åldern på en fisk->

I fyra veckors tid innan utsättning har smålaxarna ”boostats” med specialfoder innehållande bl.a. extra vitaminer. Senaste veckan har de fått avstå mat helt, vilket gör att de tål omställningen till lastning/transport/utsättning galant. Mera på pluskontot är att Sävenfors Fiskodling som enda Gullspångslaxodling har strömbildare i odlingsbassängerna som ger vältränad sättfisk.

Läs: Sävenfors från yngel till sättfisk->

Även lastmetoden av fisken på Sävenfors fiskodling sker så skonsamt som möjligt via sk. Arkimedes skruv. På andra odlingar sugs! alternativt håvas fisken till transporttanken. Frisk och väl konditionerad sättfisk är eftersträvansvärt och bör i förlängningen resultera i god tillväxt samt höga återfångsttal.

Sebastian Oinas fångade 11,22-kilos Sävenforsare

Östgöten Sebastian Oinas är en av många som kan intyga att fisk från Sävenfors fiskodling är både spännande att ha på spöt samt att stolt kunna visa upp på kaj och sociala medier. Så sent som tisdagen den 20 oktober 2015 lyckades han via en ytligt fiskad Strike pro 905G vobbler locka en meterlång silverblank insjölax med den fina vikten 11,22 kilo att gå till attack. Vätterlaxfiske när det är som bäst.

Sebastian Oinas 11.22 kg 100 cm vätterlax 20 oktober 2015  strike pro 905G

Att Sebastians granna blankfisk var en Sävenforsare ser man på att fisken har fettfenan i behåll, vilket inte sättfisk levererad av EM-lax Fengersfors Fiskodling – som också sätter ut lax i Vättern – har. EM-lax klipper fettfenorna på alla sina smålaxar innan utsättning. Främsta orsak till detta beror på att nämnda odling i huvudsak sjösätter sina sättfiskar i Vänern. All laxfisk som sätts ut i Vänern och Klarälven måste fettfenan vara klippt, vilket är ett synligt tecken på att fisken är odlad. (EM-lax Fengersfors Fiskodling levererade inte någon fisk till Vättern 2015 då de drabbades av fiskdöd hösten 2014. En vattenledning grävdes av!) Våren 2016 kommer EM-lax att åter vara på smoltbanan.

905G laxvobbler 11.22 kg vättern 20 okt 2015

Vad Sportfishing News erfar planeras en hyggligt stor vårutsättning 2016 av fisk födda våren 2014 med avsändare EM-lax samt en mindre från Källefalls Fiskodling! Sammantaget kan numerären med Sävenfors höstfiskar (okt 2015) inräknat bli cirka 35 000 stycken av samma årskull. Laxar som bör gå in i fisket under 2018 och då vara över minimåttet 60 cm. Tillstånd finns att sätta ut 20 000 sättfiskar/år i Vättern.

Det finns få aktörer som odlar sättfisk av Gullspångslax i något större skala. Fortum i Filipstad är störst och är ålagda enligt vattendom att förse Vänern (fisken sätts ut i Klarälven) med ca. 175 000 sättfiskar/lax/öring/år. Fortum säljer sedan några år inte någon färdig sättfisk för utsättning. Däremot säljer Fortum ögonpunktad rom till EM-lax i Fengersfors och Sävenfors Fiskodling i Sävenfors. Det pågår dessutom en liten försöksodling av Gullspångslax på Källefalls Fiskodling söder om Hjo.

vintertrolling vättern