Laxcup Vättern 2017 dag 1 – 61 team deltar

nyhet laxcup vättern 2017 karlsborg lax trolling outdoor björn blomqvist
Ps. Läs historian om Laxcup Vättern 1991-2016–>

king size östansjö beason 800 pilot laxcup vättern 2017

åberg krille tre laxar i båten laxcup vättern 2017

team aloha berghem laxcup vättern 2017 karlsborg

åberg krille laxcup vättern 2017

wildwater hedberg laxcup vättern 2017 6 kilo

liten båt högern sydampere
team högern sydampere laxcup vättern 2017
Den 1 december till 14 september är det fritt fram att trolla klippnära i Vättern. Vintertid går laxen helt strandnära i jakt på främst spigg. Tidernas trollinglax, en 17,65-kilos från den 8 december 1990 fångades i bränningarna vid Vitskär norr om Granvik
Så gick det till då 17,65-kilos Vätterlax fångades->>

team bertan laxcup vättern 2017
Team Bertan som vann Laxcup Vättern 2016 rapporterar att de har godkänd (ca 4 kg) lax i båten och den bedrogs via en Strike Pro vobbler 905G

dag 1 laxcup vättern 2017

61 teamlaxcup vättern 2017

tävlingsledning laxcup vättern 2017 61 team deltar 2 o 3 december karlsborg
Laxcup Vättern 2017 är igång. Alla 61 anmälda team kom till start. Tävlingsledare Sten-Gunnar Steénson visar upp tom låda där starkuverten legat. Det är första gången som jag varit med om att alla anmälda team kommit till start, säger Sten-Gunnar som agerat tävlingsledare i V-sjöarna sedan slutet av 1980-talet–>

Alla 61 team har betalt in sin startavgift i förskott. Möjligheten att efteranmäla sig på plats har tagits bort, vilket gjordes 2016.

Fördelen med förskottsbetalning är att arrangörerna i förväg kan se hur många team som maximalt kommer samt hur stor avkastningen till MLiV blir. Startavgifterna återbetalas inte om tävlingen ställs in.

Sedan 2012 har, enligt vad tävlingsledningen beslutat, hela startavgiften från laxcupen skänkts till Insamlingsstiftelsen Mer Lax i Vättern (MLiV). De senaste fem Laxcup Vättern (2012-2016) har snudd 200 000 kronor gått till MLiV.

I svenska mått mätt är Laxcup Vättern en närande fisketävling
Räkneexempel hämtat från 2016 följer; Ett smolt kostar cirka 30 kronor styck inklusive moms. 2016 års Laxcup inbringade 41 000 kronor. Nämnda summa räcker då till att bekosta ungefär 1360 sättfiskar. Med ett uppskattat återfångsttal på 10 procent, blir beräknat på 1360 sättfiskar slutprodukten 136 fångstbara laxar.
2016 vägdes det in 32 laxar, vilket betyder att Laxcup Vättern lämnar ett överskott av laxar till andra laxfiskare att få uppleva fångstglädje. Laxcup Vättern är bevisligen en närande trollingtävling.

deltagarlista 1 - 30
deltagarlista 31 61