Landlaxfisket i Vättern på gång….

Kastfiske med dupp & tubfluga eller spinnfiske med skeddrag är de populäraste metoderna till klippfiske efter Vätterlax. Även flötmete med död betesfisk på enkrokstackel funkar. Vintersäsongen 2013/14 firade spöslitarna laxfångster av sällan skådat slag. Rena rama laxfrossan rådde på klippor och skär. Snacka om givmild laxfiskesäsong. 

Upprinnelsen till de många huggen förra vintern härleds till att hela 33 000 sättfiskar från hösten 2011 till hösten 2012 hade sjösatts. Hur klippfiskesäsong 2014/15 laxfångster kommer utlöpa är oklart. Den som fiskar får se.

Någon jätteutsättning i närtid, typ 33 tusen, har det inte varit tal om. Nej, ynka 5 800 tvååriga (smolt) sattes ut försommaren 2013 och därtill cirka 1000 tresomriga i december 2013. Sättfiskar som levererades av Fengersfors Fiskodling.

Hittills i år (i juni) har det satts ut 10 000 tvååriga gullspångslaxar från Fengersfors Fiskodling. Dock har
 EM-lax Fengersfors Fiskodling som sedan något år varit Vättens huvudleverantör av laxsmolt drabbats av massiv fiskdöd i september 2014–>


”En stor procentandel av vår produktion har gått förlorad, berättade Olav Rydholm ägare av EM lax enligt NWT.SE.”

Ytterligare utsättning (ca 10 000 st tvåsomriga) kommer ske i slutet av oktober 2014 med avsändare Sävenfors Fiskodling. Att sätta ut lax är ett måste för att laxfisket även framledes ska vara glimrande. Dock ska man ha i åtanke att det tar smålaxarna cirka två år i sjön innan de då minimåttet 60 cm och får behållas.