Lagligt att vertikalfiska inom fredningsområdena i Vättern året om, eller?

Fisketillsyn Vättern förbudsområde röding öring outdoor björn blomqvist

Tidsperioden 15 september till och med 31 december är röding och öring fredad i Vättern inom fredningsområden. Till synes klara fiskeregler kan ibland ändå uppfattas som något svårförståliga. Exempel följer från den mycket populära strandfiske, flytring och trollingsträckan nordost om Granvik från sydspetsen på Huvön och norrut förbi Sjömarken till Mellboön.

När fredningstid på öring och röding (15/9 – 31/12) råder är det på nämnda sträcka förbjudet att trolla närmare än 300 meter från land under tidspannet 15 september till och med 30 november. Fredningstiden på röding och öring gäller till och med sista december. Således är det tillåtet att trolla lax strandnära (inte röding/öring) med start 1 december till 14 september.

Att idka handredskapsfiske från bergfast klippa, drivande flytring eller båt inom fredningsområden vid Sjömarken är tillåtet året runt. Av misstag krokad röding och öring måste dock skyndsamt släppas åter perioden 15 sept. – 31 dec. Att fiska från klipporna med spö är lika med handredskapsfiske. Hur många spön som varje fiskare får använda är oklart. Vid klippfiske efter Vätterlax är det inte alls ovanligt att utövaren nyttjar två spön samtidigt, ett spinnspö och ett mete med död betesfisk.

laxfiske vättern insjölax gullspånglax klippfiske landfiske outdoor björn blomqvist

När det gäller handredskapsfiske från båt står det i lagtexten att metoden som sådan inte får kräva båt för att utföras. Spinn- och flugfiske eller mete för den delen kräver ingen båt för att utföras. Att från båt horisontellt kasta ut sitt bete är således lagligt året runt, precis som klippfisket. Följdfråga? Är det tillåtet att från båt vertikalfiska (pimpelfiska) efter exempelvis lax eller abborre inom fredningsområden året runt, alltså även under fredningstid? Det finns de som utläser fiskereglerna att det är tillåtet att vertikalfiska, åtminstone från ankrad via elmotor båt inom fredningsområden. Således grönt ljus för att hålla båten stilla med elmotor året runt, men inte att motorledes dra/släpa betet under/efter flytetyget, åtminstone inte under perioden 15/9 – 30/11. Skulle man ”råka” fånga fredad art (röding/öring) vid vertikalt lax- eller abborrfiske måste fisken skyndsamt återutsättas.

Se Fiskeregler Vättern->