Kustbevakningen ”fångade” trollare med 38 cm Vänerlax!

Onsdagen den 29 oktober 2014 gjorde Kustbevakningens manskap en kontroll av finsk trollingbåt vid Askevik, Vänern. Det visade sig att en finsk medborgare från Tammerfors hade tagit upp en lax som var endast 38 centimeter. Nämnda uppgifter är citat från Mariestads Tidningen 31 oktober 2014.
Lagligt mått på Vänerlax och öring är 60 cm och fisken ska ha klippt fettfena för att få behållas. Som mest är det tre lagliga laxfiskar/dag per person som gäller. Information om fiskeregler i Vänern finns att få från Länsstyrelsen.

Ps. Bilden ovan visar tidningsklipp från 2008