Isläget i hamnen försenade starten Laxcup Vättern dag 2

Nattens kyla fick isen att lägga sig i Karlsborgs hamn. De båtar som låg kvar över natten vid bryggorna fick agera isbrytare för att komma loss. Team Bertan som förtöjt längst in låg sämst till och hade att göra innan båten var flott. De trollare som valt att ha båtarna på trailer över natten fick med tävlingsledarens och tävlandes tillåtelse att åka till Granvik och sjösätta där. I runda slängar är det dussinet team som tävlar idag. Övriga har valt att bryta och åka hem. Väderleksprognosen säger snöoväder framåt eftermiddagen och tävlingsdagen är därför kortad till en halvdag. Båtarna ska vara i hamn senast kl.13.00 och därpå följer prisutdelning. Vintertrolling är ett mycket tufft nöje!