Isfiske förr och nu…

Se film från förr –  april 1940 som skildrar lakfiske på ett fruset Vättern mellan Gränna och Visingsö
Fisket bedrevs från de typiska lakkojorna. Fisket var lika mycket en social företeelse som ett viktigt näringsfång. Filmen finansierades av Nordiska museet. Inspelningen leddes av landsantikvarie Egil Lönnberg med hjälp av en fotograf från Hasselblads i Göteborg.

Bild från nu – Karlsborgsbon Bo ”Mr Fish” Sjöberg vårvintern 2013 på Bottensjöns is. Standardutrustningen består av fyrhjulig motorcykel, släde med vindskydd, isborr, kort haspelspö, liten haspelrulle, tunn lina och blänken samt ett handburet is-ekolod. Att fiska med nämnda uppsättning kallas i USA för Ice fishing revolution.

Fiske förr och nu, vad är dess gemensamma nämnare? Jo, att inte ens i förr i tiden fanns det några klara gränser mellan fiske för nöjes skull och fångst för grytan. Med största sannolikhet var fiske även på den tiden en angenäm sysselsättning, speciellt om fisken var på bettet. Fiske är kul, ha skoj.