3 400 tresomriga gullspångöringar sattes i Vänern

 

tresomrig öring 27 okt vänern

3 400 tresomriga öringar av gullspångsstam sattes ut i Vänern vid Gaperhult tisdag den 27 oktober 2015. Väl konditionerade prickfiskar med medelvikt 425 gram. Enligt underökningar från andra vatten brukar tresomrig öring ge mycket goda återfångster. En inte allt för vild gissning blir därför att dagens utsättning kommer in i Vänerfisket som godkänd (minimått 60 cm) redan nästa vinter 2016. Sven-Erik Sköld, fd Fiskerikonsulent i Värmland har synat kvalitén (vänster i bild) på sättfiskarna innan klartecken gavs till Sävenfors Fiskodling att leverera.

Ekonomisk garant för utsättningen som betingar en kostnad runt 100 000 kronor med transportkostnad inräknad står Laxfond Vänern. (Sävenfors Fiskodling sponsrade med 300 fiskar) Thomas Johansson (höger i bild) som våren 2015 tillträdde som ny VD för Laxfond Vänerns är hängiven sin uppgift att söka säkra regelbundna utsättning i Vänern. Nämnde herre uppskattar backningen av frivilliga bidrag från trollingklubbar m.fl. aktörer att söka säkra kostnaderna för sättfisk.

Vårutsättningen 2015 sattes det ut 44 200 tvåårig smolt i Vänern fördelade på 27 300 gullspångsöringar och 14 900 gullspånglaxar. Till dessa siffror kan dessutom läggas ca. 36 000 gullspångsöringar (ettåriga) som sattes ut i början av sommaren i Gaperhult, Vänern.

 

Kort om Laxfond Vänern
Laxfond Vänern är en stiftelse som bildats av kommunerna och länsstyrelserna runt sjön. Syftet är bl.a. att skapa ett bra fiske efter lax och öring. Laxfonden finansierar årligen utsättning av smolt på skilda platser i sjön. Verksamheten leds av en styrelse på fem personer samt en vd. För att bereda frågor finns inrättat en fiskeridelegation med företrädare för fiskeintressen, naturvårdsintressen, turism m fl. Årligen hålls ett laxting där aktuella frågor presenteras. Laxfond Vänern har ett kapital på ca 21 mkr. Avkastningen av kapitalet, ca 800 000 kr används i huvudsak för smoltutsättning. Under de senaste dryga tio åren har årligen 750 000 kr använts för just smoltutsättning. Förvaltnings- och personalkostnaderna uppgår till ca 200 000 kr om året. VD Laxfond Vänern Thomas Johansson kan nås på e-post [email protected] eller tel 070-3474977″.

sättfisk 2015 vänern lax öring sävenfors fiskodling levererade allt utom ettårig