Hur räknar man ålder på en fisk?

Hur gamla fiskar kan bli varierar från art till art. Exempelvis de äldsta rapporterade gäddorna från England sägs ha varit 30 år, Finland 33 år och 20 år i Sverige.

När det gäller svenskfångad gös med imponerande ålder, rekordhög faktiskt, fångades en sådan i sjön Gopen i Bjursås-Leksands fiskevårdsområde september 2011. Gösen visade sig efter åldersanalys på SLU vara någonstans 27-29 år gammal och detta trots att den inte var större  än 70 cm med vikt 2 940 gram.
Äldsta svenska abborre sägs ha passerat 20 års strecket. I Finland lär har påträffats abborre som varit 29 år gammal.

Hur räknar man ålder på en fisk? Man har bestämt att på norra halvklotet har fiskar ”födelsedag” vid nyåret.

Kort förklaring följer där en abborre används som exempel. Den kläcktes en majdag förra året, alltså 2013 och tillhör således årsklass 2013.
I maj 2013 var ”lillborren” fortfarande ett yngel, eller noll (0) år som det heter på ”fint” språk.
Sommaren 2013 blev den en 0+ och längre fram på höstkanten kallades den ensomrig.
Vid nyårsskiftet (1 jan 2014) blev den ettårig. Nu till sommaren 2014 blir den 1+ och till hösten tvåsomrig men fortfarande 1+. Kommande nyårsskifte, alltså 2014/15 är det tvåårig som gäller osv.

Inom sportfiskekretsar pratas det sällan eller aldrig om ålder på abborre, gös eller gädda, åtminstone inte då de är unga. Däremot då det handlar som sättfisk av lax som sjösätts i exempelvis Vänern är ringa ålder däremot av intresse. Ett laxsmolt är i regel tvåårig (ca 20 cm) då de spolas ut i sjön, vilket brukar ske i början av maj. Sedan efter något över ett år i frihet, vanligtvis som treårig har den vuxit till fångstbar storlek (minimått 60 cm) och kommer in i fisket samt får behållas.

Tidernas tyngsta trollingfångade svenska insjölax (Vättern 8 dec. 1990 med vikt 17,65 kg – 105 cm) var en 5+. Med ovanstående info är det lätt att räkna ut dess födelseår samt året då den sjösattes (två år i odling) samt hur länge den gick i sjön innan den fångades.