Gullspångsöring – mesta sättfisken i Vänern 2015

gullspångsöring göring ettårig sättfisk vänern 2015 outdoor björn blomqvist

Gullspångsöring (36 423 ettårig + 27 300 tvåårig = 63 423 st.) dominerade sättfisktalen i Vänern 2015. Antalet Gullspånglaxar (tvåårig) som sjösattes i Vänern 2015 blev i år låga 14 900 st.

Noterbart i sammanhanget är att mängden ettårig fisk som sjösatts ökat påtagligt i Vänern och Klarälven i jämförelse med tidigare år. Förr om åren var det tvåårig fisk som i huvudsak gällde både i älv och innanhav. Ettåringarna har dock på senare tid gjort entré i allt större antal. Utsättningar av laxfisk är en färskvara och kommer redan efter några få år i sjön visa om de varit lyckade eller ej.

Erfarenhetsmässigt vet man dock att en hög numerär av tvåårig sättfisk (ca 100 gr st.) av bästa kvalité som pytsats ut i Vänern har gett goda återfångster till bl.a. trollare. Hur återfångsterna blir som härrör från ettåringar (35-50 gr medelvikt) och som satts ut direkt i sjön är ännu så länge ett oskrivet fiskekort.

80 623 sättfiskar i Vänern 2015
Juni Gaperhult 33 723 Gullspångsöring (ettårig) Fortum Fiskodling
15/16 juni Hällekis Camping-> 2 700 Gullspångsöring (ettårig) Fortum sponsrade för återrapportering till fångstdatabasen – Fortum Fiskodling
24 maj Kristinehamn Trollingklubb 1 500 Gullspångsöring (tvåårig) Sävenfors Fiskodling (SF)->
3 maj Silverlaxen 2 000 Gullspångöring (tvåårig) SF
3 maj Mellerud Trollingklubb 1 700 Gullspångsöring (tvåårig)SF
30 april Baggerud 5 300 Gullspångsöring (tvåårig) SF
29 april Gaperhult 8 300 Gullspångsöring (tvåårig) SF
28 april Brommösund 10 500 Gullspångsöring (tvåårig) SF
24 april Baggerud 7 500 Gullspångslax (tvåårig) SF
23 april Gaperhult 7 400 Gullspångslax (tvåårig) SF

utsättningar vänern 2015 gullspångslax gullspångsöring

sättfisk i klarälven fortum 2015

1987 - 2010 sättfisk-klarälven-vänern