Granna Östersjölaxar i Fiskeguide Abelssons båt

storlax abbekås 24 mars 2015 abel salmon catcher outdoor björn blomqvist

Fiskeguide Johan Abelsson, en av Sveriges frontfigurer inom guidat trollingfiske efter Östersjölax levererar i stort sett dagligen granna laxar till sina kunder. Torsdagen den 24 mars var det dags igen. Med utgång Abbekås i Skåne ca. 15 sjömil ut och via en 6 m ned djupriggad Ismo Magnum Öhnerud blev det tajt line. En fenklippt 15-kilos lax bjöd upp till kamp. Höll i spöt gjorde Robert ”Smulan” Johansson från Rimforsa. Se bild ovan.

Trollingskeden Ismo Magnum är en av de bästa skedarna till Östersjölax, åtminstone om man ska förlita sig på officiella fångstlistor. Ismo Raunemaa är Magnumskedens upphovsman. Det var i början av 1990-talet som han drog igång tillverkningen. I dagsläget är det företaget Gladsax Fiske AB i Forsheda som står för produktionen och tillhandahåller i runda slängar två hundra standarfärger av Ismo Magnum. Utöver dessa finns det en radda sportfiskebutiker som ”patenterat” egna färgsättningar och som bara finns att tillgå i deras butiker. Regal Sportfiske i Vårby som den 12 december 2013 köptes upp av Huntyard & Berras var först ut att låta måla upp egna färger, vilket skedde så tidigt som 1999. Regalfiskets egen trollingfantom, Jimmy Johansson är mannen bakom mönstren och i dagsläget sägs det finnas drygt dussinet specifika Regalfärger att tillgå.

Ismo magnum regal färger trolling lax östersjölax rekordfisk outdoor björn blomqvist

outdoor-Abel-Salmon-Fishing-Baltic-Sea-Photo-Bjorn-Blomqvist

Johan Abelsson fiskar från en Carolina Classic 28” – en äkta trollingbåt!->