Gigantiskt C&R – 30 000 vätterrödingar i retur per år!

Senaste nytt från Vätternvårdsförbundet; Uppemot 30 000 rödingar beräknas återutsättas vid fritidsfiske i Vättern varje år. Kunskapen om rödingens överlevnad vid återutsättning är begränsad men en genomförd studie i Vättern visar att dödligheten ligger mellan 10-30 procent på återutsatt röding.

Kunskap om dödlighet vid återutsättning av fisk vid trolling- och utterfiske är av intresse för både fiskare och förvaltande myndigheter. Sommaren 2014 genomfördes en fortsättning av hur rödingen överlever efter krokning. Ytterligare data om beten och krokar som kan påverka fiskens överlevnadschans samlas in under året.

I Vättern står numera fritidsfisket för huvuddelen av fångstuttaget röding. I detta fiske återutsätts en förhållandevis stor andel fisk (68 %). Merparten returneras eftersom den är mindre än gällande minimimått eller för att man fyllt den dagliga fångstkvoten. Återutsättning vid utter- och trollingfiske gäller framförallt arterna röding, öring och lax.

Läs Vätternvårdsförbundets Rapport 118 –> för ytterligare info

Kolla även in hur man handskas varsamt med Vätterrödingen–>