Fiskefest stundar i Siljan – 70 000 regnbågar på rymmen

Enligt artikel i dt.se->har en kasse med 165 ton regnbågslax gått sönder vid Slotts lax fiskodling i Mora som producerar ca 1 000 ton regnbåge årligen. Länsstyrelsen Dalarna misstänker att cirka 70 000 regnbågar har rymt ut i Siljan och intilliggande vattensystem. Regnbågarna kan sprida sig i hela vattensystemet, till Hansjö kraftstation, i Orsasjön, ned till Insjön och i hela Siljan. Berörda fiskevårdsområden bör förbereda sig med fiskekort då fiskeintresset kommer att öka. Senast som ”fiskevårdare” i stort antal sökte sig till Siljan var 2007 då 230 ton bågar slapp loss

Massiva rymningar av regnbåge lockar stimvis spösvingande fiskvårdare att greppa spöt och hjälpa till! Så sent som häromåret rådde vilda västern fiske i Dalsländska Västra Silen. Samma fenomen sker regelbundet nära matfiskodlingar i Norrland. Exempelvis i Ströms Vattudal-> 12 mil norr om Östersund som är en av platserna. Nämnda odling producerar 3 200 ton/år.

Odlad regnbåge hotar vildfisk->