Massiv fiskdöd hos leverantör av laxsmolt till Vättern

EM-lax Fengersfors Fiskodling som sedan något år varit Vättens huvudleverantör av laxsmolt har nyligen drabbats av fiskdöd. En vattenledning grävdes av! – En stor procentandel av vår produktion har gått förlorad, säger Olav Rydholm ägare till EM lax enligt NWT.SE. Vad Sportfishing News erfar har nämnda odling p.g.a. den ovanligt varma sommaren dessutom haft problem med hög vattentemp, vilken även det satt sina spår i odlingskaren. 2015 års utsättning av laxsmolt i Vättern med avsändare EM-lax kommer med största sannolikhet inte att bli maximal, alltså 20 000 smålaxar.

I närtid september/oktober 2014 kommer dock Sävenfors Fiskodling att i runda slängar leverera ca. 10 000 tvåsomriga laxungar till Vättern. Läs: Hur räknar man ålder på en fisk

Bakgrunden till stundande leverans härrör från ett styrelsemöte i MLiV i december 2012 där det enhälligt beslöts av dåvarande styrelse (undertecknad ingick i MLiV 2003-2014) att pengar skulle villkoras för inköp av sättfisk från Sävenfors. Deras fisk hade enligt kassförsök visat på hundraprocentig överlevnad. Först nu efter snart två år har Länsstyrelsen bokat Sävenforsfisk.

Det finns få aktörer som odlar sättfisk av Gullspångslax i något större skala. Fortum i Filipstad är störst och är ålagda enligt vattendom att förse Vänern (fisken sätts ut i Klarälven) med ca. 175 000 sättfiskar/år. Fortum säljer sedan några år inte någon färdig sättfisk för utsättning. Däremot säljer Fortum ögonpunktad rom till EM-lax i Fengersfors och Sävenfors Fiskodling i Sävenfors. I nuläget pågår dessutom en liten försöksodling av Gullspångslax på Källefalls Fiskodling söder om Hjo.

Det tar två år från kläckning till att bli färdigt smolt i odling. Tjall på odlingslinan, typ fiskdöd ger därför efterverkningar i åratal. Först är det två år i odling som gäller. Därefter att lillfisken satts ut (väger ca 100 gram vid utsättning) tar det sedan ytterligare cirka två år i sjön innan laxen nått minimåttet 60 cm. och får behållas. Få odlingar i kombination med hög efterfrågan gör att tillgången på sättfisk av Gullspångstyp blir ett vågspel. Det totala utsättningstalet av smolt i Vättern 2013 landade på snudd 7 000 som levererades av EM-lax Fengersfors Fiskodling. 2014 har EM-lax levererat 10 000 smolt.

Läs: Orsaken till Laxasuset i Vättern 2013