Finska kommunpolitiker och kraftverksfolk på kort besök i Vänerområdet

kristinehamn info laxfiske trolling vänern finska gäster

Finska kommunpolitiker, kraftverksfolk och personer från regionala utvecklingscenter (ELY-keskus) var under torsdagen på kort besök i Vänerområdet (Forshaga och Kristinehamn) för att få saklig fisk- och fiskeinfo. Fortum höll i arrangemanget och förevisade bl.a. fiskfällan i Forshaga där avelsfisken fångas.

Anledningen till besöket är att det pågår ett arbete med ny nationell fiskpassagestrategi i Finland, och man funderar mycket kring nytta/kostnad på olika lösningar, t.ex. anläggning av fisktrappor eller ”trap and transport” i reglerade vattendrag med många kraftverk och få kvarvarande lek- och uppväxtområden (likt t.ex. Klarälven). Därför finns ett stort intresse från finsk håll för att besöka Sverige och ta till sig erfarenheter som de förhoppningsvis kan omsätta eller berätta om i Finland. Fortum blir i sammanhanget en naturlig kanal eftersom det är ett finskt företag med verksamhet även i Sverige.

Uppdraget att till de 30 tal finska besökarna förevisa och berätta om sportfiskets betydelse i Vänern fick Sportfishing News redaktör, Björn Blomqvist. Plats Kristinehamn. Enligt uppgift var de väldigt nöjda med besöket och tyckte att det var bra att få en bredare fiskebild som innefattar även nyttjandet och fisket, typ trollingbesökare som genererar turistkronor.

Ps. I Finland som i Sverige diskuteras det om att på sikt överge utsättningarna av odlad fisk och satsa alla resurser på vild självproducerande fisk i fritt forsande älvar. I Vänerns fall med dess tillflöden skulle det på överskådlig tid betyda ett totalstopp eller åtminstone ett kraftigt begränsat fiske efter lax och öring. Tidsperspektivet att eventuellt sedan få börja spöfiska efter vild lax/öring värt namnet attraktiv trolling handlar om tiotals år och miljarder i kostnader. Ett perspektiv som Vänertrollaren eller den flugspösvingande Klarälvsfiskaren måhända ännu inte insett, men likväl är kalla fakta. Stammarna Klarälvslax och Klarälvsöring som är av småvuxen typ är knutna till just Klarälven. När det gäller den i sportfiskesammanhang attraktiva och stovuxna Gullspångslaxen och Gullspångöringen så har dessa sitt ursprung från Gullspångsälven som i dagläget hyser en ytterst liten spillra av vild fisk. Att öppna upp Gullspångsälvens flöde är osannolikt, åtminstone i närtid. Stoppas utsättningar av sättfisk av Gullspångsstam i Vänern och Klarälven kommer de tunga sexpacken alt. fulla baljornas tidevarv att tillhöra historien.