Fångade 10-kilos Vätterlax från land via flötmetad löja

Vätterlaxfisket från bergfasta klippor och gungande båtdäck har senaste månaderna varit mycket givande. Vättern verkar i nuläget vara proppfull med laxar i spannet från 60 cm (minimått för att behållas) till något över 70 cm. Hundratal, ja kanske rentav tusental laxar i nämnda storlekar har klubbats senaste tiden. Smålaxarna (ca 2,5kg-5 kg) härrör från lyckade utsättningar från den 9 maj 2012 (11.400 sättfiskar) och 24 oktober 2012 (8.400 sättfiskar), vilket sammantaget blir 19.800 smålaxar av Gullspångstyp levererad av Sävenfors Fiskodling. Enligt av Länsstyrelsen gjorda kassförsök i samband med ovan nämnda utsättningar visade ”provfiskarna” på 100 procent överlevnad. Samma goda överlevnadsresultat visade kassprovet från höstutsättningen 18 oktober 2011 då 13 200 Sävenforslaxar sjösattes. Åtskilliga av 2011:orna har dock sedan tidigare fiskats upp, vilket även gäller 2010 års fiskar. Det finns dock fortfarande kvar en och annan lax från de ”tidiga” utsättningarna och de laxar som lagt mest på hullet bör i dagsläget väga runt tio kilo och tyngre.

Skaraborgaren Bengt Sjögren, sedan millenniumskiftet en av de allra flitigaste klippfiskarna på västsidan av Vättern, fick den 25 december se hur flötet försvann av tyngden från rejäl lax som gapat stort över agnet i djupet, en krokförsedd löja. Laxen spöades upp efter fiskekonstens regler. Gullspångslaxens längd var 94 cm och dess exakta vikt noterades till 10,05 kilo. Laxen var märkt med Carlinbricka SLT 35338 och hade som liten satts ut i Starbäcks hamn den 6 maj 2010.