Dioxinhalter i sik från Vättern överskrider gränsvärdet för livsmedel

Pressmeddelande: Sik från Vättern kan innehålla högre halter av dioxiner och PCB än vad som är tillåtet enligt gränsvärdet för livsmedel. Det konstaterar länsstyrelserna runt Vättern i en gemensam skrivelse till yrkesfiskarna.

Den som fångar och säljer sik från Vättern måste kunna visa att just den fisk som är till försäljning inte innehåller för höga halter av dioxiner. 

Fakta: Vissa fiskarter får säljas i Sverige trots att dioxinhalten är högre än EU:s gränsvärde. Det beror på att Sverige har ett särskilt undantag för vissa inhemska fiskar: strömming/sill, vildfångad lax, öring och röding från Östersjöområdet och från Vänern och Vättern. Sik omfattas alltså inte i detta undantag.