Frasse stoppar upp romlös 12,53-kilos rekordgös

Att klubba en troféfisk, exempelvis en vårlig gös som passerar tvåsiffrigt vikttal brukar orsaka ett och annat ”mothugg” på sociala medier. Vanlig kommentar; varför fick storgösen med de värdefulla generna inte gå tillbaka och leka ännu en gång? Följdfråga; är en stooor gös alltid lika med fertil romfisk och bör/måste därför släppas levande åter? Begrunda följande fakta.

För det första är det ytterst få personer, åtminstone i modern vertikaltid, som handgripligen hanterat en radda jättegösar från tio kilo och uppåt. Östgöten Kenneth ”Frasses Fiskmontering” Fransson har gjort så. Bara under senare år har han skinnmonterat fem gösar över tio kilo. Senast i raden av troféfiskar som ”skinnats” är
svenska rekordgösen på 12,53 kilo som Leif Ivarsson fångade i Stora Nätaren den 29 maj 2014.

Herr Franssons kunnighet om fiskars anatomi samt stora allmänintresse av fenförsedda varelser driver honom att noggrant undersöka varje fisk, oavsett art, innan själva färdigställandet av fiskmonteringen tar vid.
Se Frasses hemsida….

Några korta fakta om rekordgösen. Dess längd var 97 cm med omkrets 66 cm och är den fetaste (innehöll 1,2 kg fett) samt den som haft bredast rygg (13,5 cm) av alla storgösar som Frasse satt kniven i. Notera i sammanhanget att den extremt väl konditionerade rekordgösen bar inte på så mycket som ett enda ynka romkorn! Romsäckarna var tillbakabildade och liknade slarvigt uttryckt förtorkade sugrör.

Även tidigare, vårliga jättegösar som legat på Frasses operationsbord har varit tomma på rom. Noterbart är att storgösarna fångats i skilda vatten. Att hävda att stor gös är lika med värdefull lekfisk stämmer således inte, åtminstone inte på fem ovan nämnda fall.

Ps. Inte ens påtagligt tunga vårgäddor är otvetydigt värdefulla romfiskar! Exempel följer. Häromåret färdigställde Frasse en 19+ kilos vårtrollad Vättergädda. Vid okulär besiktning såg den ut som en fet romgädda från Vättern brukar göra. Den välnärda jättegäddan visade sig dock vara helt tom på rom med tillbakabildade romsäckar.


Nytt gösrekord – en efterlängtad höjning

Sportfiskarna Pressmeddelande:
Gösen har länge varit en av våra populäraste sportfiskar. Men rekordet har varit en segdragen historia. En slumpfångad jättegös från Bråviken har varit svenskt rekord sedan 1988 med sin vikt om 12 007 gram. Nu äntligen är rekordet slaget!

Med metoden ”vertikaljiggning” har populariteten för gösen som sportfisk skjutit rejält i höjden. Många skickliga sportfiskare firar stora triumfer genom att använda ekolod och elmotor för att med precision presentera sitt bete alldeles nära förmodat stora fiskar. Många är de enorma gösar som fallit offer för metoden, men ändå har gösrekordet stått sig. En fisk över gällande rekord fångades nyligen, men kunde inte godkännas som rekord eftersom alla fångst- och vägningskriterier inte uppfylldes. Därför var det extra roligt att de inte dröjde särskilt länge innan ännu en rekordstor gös fångades.

Rejäl putsning av rekordet
– Leif Ivarsson från Grimstorp är en van gösfiskare, med ett antal fiskar i storleksklassen sex-sju kilo på meritlistan. Men dessa överträffade han rejält när han fiskade i Smålandssjön Stora Nätaren den 29 maj, informerar Sportfiskarnas storfiskregistrerare Nicka Hellenberg

– Jag hade fiskat i över nio timmar, med magert resultat då jag beslutade att göra ett sista försök, berättar Leif Ivarsson för Sportfiskarna.

Han hade vissa bestyr med att få båten i rätt position i blåsten, men fångade ändå en mindre gös och såg fler gösar på ekolodet. Två av fiskarna ignorerade Leifs jigg, men den tredje högg. Det visade sig vara rätt fisk. Från början misstänkte Leif gädda, eftersom tyngden var så massiv. Men snart skymtade en oerhört stor gös i ytan. Håvningen gick vägen och Leif kunde snart sitta med en ny rekordgös i sin famn.

12 530 gram vägde den 97 centimeter långa gösen, vid en kontrollvägning på en krönt butiksvåg. Omkretsen var 66 centimeter och rekordet var ett faktum”.

Mer information:
Nicka Hellenberg, Sportfiskarnas rekord- och storfiskregistrerare, nicka.hellenberg@sportfiskarna.se

Catch & release förbjudet på smågös i Bolmen samt djupfiske

I den kända gössjön Bolmen (nr 10 i Sverige) har i år C&R förbjudits på gös kortare än 75 cm.
Dessutom får fiske med handredskap inte bedrivas djupare än tio meter ned.
Inget minimått upp till maximåttet 75 cm och fångstbegränsning 10 st gösar/dag får behållas.

Klicka o kolla in gällande fiskeregler 2014 Bolmen

Djupfiske ett hot mot gösen?

Fiskguide Hans Nordin lyfte våren 2014 frågan om gösens döds-zon. Citat: ”Tyvärr pratas det väldigt lite om den här typen av problem i fackpress och på fiskesajter som gärna vill betrakta sig som seriösa. Tusentals gösar dör förmodligen av trycksjuka varje år därför att de fångas i döds-zonen – på för stora djup. Detta får vi aldrig läsa om i fiskerapporter eller maffiga reportage och artiklar…..

Läs hela inlägget—>

Vertikalfiske ingår inte i fria fisket

I senaste numret av Våra Fiskevatten nr.4 december 2013 som ges ut av Sveriges fiskevattenägareförbund finns en artikel på sidan 31 med rubriken – Vertikalfiske ingår inte i fria fisket.

Citat; ”1985 infördes det fria handredskapsfisket på ostkusten. Reformen innebar att vem som helst får fiska på enskilda fastigheter och fiskevatten. Handredskap definieras som att metoden som sådan inte får kräva användning av båt. – Metoden vertikalfiske, som diskuteras på senare tid omfattas alltså inte av det fria handredskapsfisket, säger Thomas Lennartsson, Fiskevattenägareförbundet”.

”Vertikalfiske förutsätter att man sitter i en båt med motorn igång, ofta i kombination med en gps-utrustning. Båtmotor som hjälpmedel är uteslutet inom ramen för det fria handredskapsfisket, säger Thomas Lennartsson. Vertikalfiske har blivit en populär och effektiv fiskemetod, bland annat för att dra upp gös som går nära botten på lite större djup. Det är sannolikt även en olämplig metod för catch and release, då gösarna snabbt dras upp från stora djup utan att hinna tryckanpassa simblåsan. I vissa fall har sportfiskare hävdat att metoden ska omfattas av det fria fisket. Det är en feltolkning av lagen säger Thomas Lennartsson. Det är tillåtet att använda båt i det fria handredskapsfisket, men då ska båten inte användas aktivt. Man får alltså driva med vinden eller ligga stilla. Trolling liksom vertikalfiske är alltså inte tillåtet”.