Årskull 2010 orsaken till laxasuset i Vättern 2013

Hela horder med spöslitare har senaste månaderna från land alternativ gungande flytetyg fångat Vätterlaxar i mängd. Fisketrycket har varit och är hårt och exempelvis söndagen 29 december 2013 hade dussinet fullt med trollingbåtar utgått från Granviks hamn. Till detta kan läggas att strandsträckan i området från Klangahamn, Granvik, Sjömarken till Mellboön hade drygt ett femtiotal landfiskare fattat posto på klipporna. Senaste tidens goda fångster från klipporna runt sjön och ute på vida vattenvidder har i ordets rätta betydelse orsakat ett laxasus av sällan skådat slag. Aldrig tidigare har så många Vätterlaxar ”lagts ut på nätet”, typ bloggar, FB och instagram som i år. Foton på fulla baljor med laxar är vardagsmat. Men hur länge till? Laxfisket i Vättern är helt beroende av regelbundna, tillika lyckade utsättningar av smålaxar och storleken på utsättningstalen är den yttersta gränsen på återfångsttalen. Det går helt enkelt inte att dra upp fler laxar än vad som satts ut.

Här följer fakta om upprinnelsen till senaste tidens mängdfångster. Det var en gång…
smålaxar som kläcktes våren 2010. En första laddning av nämnda kull, närmare bestämt 13 200 stycken sattes ut som tvåsomriga den 18 oktober 2011. Av 2010:orna fanns ytterligare 11 400 sättfiskar kvar på odlingen, vilka cirka ett halvår senare, den 9 maj 2012 sjösattes som tvåårig fisk. Sammantaget gör det 24 600 sättfiskar hämtade från samma årskull och med dunder och brak i stort sett samtidigt gick in i fisket höst/vinter 2013. Bevisligen har det ingen större betydelse om den tvåsomriga fisken får friheten ett halvår tidigare än syskonskaran, den som är kvar i odlingen,  som sedan sätts ut som tvåårig på våren.

Till kullen år 2010 kan dessutom, med lite god vilja, ytterligare 8 400 tvåsomriga (kläcktes våren 2011) räknas in. Dessa sattes ut hösten 2012 och många av de sk. 11:orna har i dagarna även de börjat ingå i fångsterna efter att ha vistats dryga året i sjön nu nått minimåttet 60 cm. Hela 33 000 fiskar har således satts ut under cirka ett år – hösten 2011 till hösten 2012. Detta är svaret varför laxfiskefångsterna i spannet 60-75 cm senaste tiden varit så makalöst givande..

Framtidens fiskafängen, alltså nästa höst, baseras däremot på ett avsevärt mindre utsättningstal än de tidigare nämnda. Ynka 7 000 sättfiskar sattes ut i Vättern 2013, vilka levererades av Fengersfors Fiskodling. Till det ringa utsättningstalet ska läggas att årets kassprov dessutom uppvisade några procent dödlighet. Däremot har de tre tidigare utsättningarna (33 000 fiskar från Sävenfors Fiskodling) som är grunden till dagens laxasus, enligt kassprov visat på 100 procents överlevnad!! I Vättern är det tillåtet att sätta ut 20 000 smålaxar/år. Vad Sportfishing News erfar finns inga måsten att fisken som sätts ut måste vara av skilda årskullar. Nej, 20 000 sättfiskar per kalenderår är tydligtvis vad som gäller. Finessen med att sätta ut fisk av samma årskull, dock med ett årsskifte emellan, gör att kan man så att säga kan skynda på återfångsterna, speciellt om utsättningstalen dessutom varit maximerade. Verklighetens fångstrapporter från i höst/vinter talar sitt tydliga språk att utsättningarna varit lyckade. Hur gör man då för att hålla återfångsterna någorlunda uppe även om utsättningstalen sjunker? Förslagsvis kan man väcka förslaget att minmåttet ska sänkas till 50 cm. På så vis kommer fisken snabbare in i fisket då det i runda slängar bara tar drygt ett halvår efter utsättning för laxen att bli 50 cm.

Citat hämtat från Länsstyrelsens hemsida;
”Länsstyrelserna har under 2013 därför föreslagit att minimimåttet på lax minskas från 60 till 50 cm. Förslaget har förankrats med fiskets organisationer i Vätternvårdsförbundets Samförvaltning av fisket i Vättern. Förslaget ska inom kort skickas in till Havs- och vattenmyndigheten som är den myndighet som fattar beslut om regelverket. När en sådan regelförändring skulle kunna träda i kraft är mycket oklart. En lax på 60 cm väger ungefär dubbelt så mycket som en på 50 cm och behöver äta en stor mängd bytesfisk för denna tillväxt. Genom att minska minimimåttet och fånga fisken tidigare uppehåller sig laxen kortare tid i sjön, äter mindre innan den tas upp och förväntas därför påverkan på bytesfiskarna minska. Åtgärden förväntas samtidigt innebära att fler av de utsatta laxarna kommer att fångas medan det sammanlagda uttaget/återfångsten av lax räknat i kilo förväntas minska något”.

Fångade 10-kilos Vätterlax från land via flötmetad löja

Vätterlaxfisket från bergfasta klippor och gungande båtdäck har senaste månaderna varit mycket givande. Vättern verkar i nuläget vara proppfull med laxar i spannet från 60 cm (minimått för att behållas) till något över 70 cm. Hundratal, ja kanske rentav tusental laxar i nämnda storlekar har klubbats senaste tiden. Smålaxarna (ca 2,5kg-5 kg) härrör från lyckade utsättningar från den 9 maj 2012 (11.400 sättfiskar) och 24 oktober 2012 (8.400 sättfiskar), vilket sammantaget blir 19.800 smålaxar av Gullspångstyp levererad av Sävenfors Fiskodling. Enligt av Länsstyrelsen gjorda kassförsök i samband med ovan nämnda utsättningar visade ”provfiskarna” på 100 procent överlevnad. Samma goda överlevnadsresultat visade kassprovet från höstutsättningen 18 oktober 2011 då 13 200 Sävenforslaxar sjösattes. Åtskilliga av 2011:orna har dock sedan tidigare fiskats upp, vilket även gäller 2010 års fiskar. Det finns dock fortfarande kvar en och annan lax från de ”tidiga” utsättningarna och de laxar som lagt mest på hullet bör i dagsläget väga runt tio kilo och tyngre.

Skaraborgaren Bengt Sjögren, sedan millenniumskiftet en av de allra flitigaste klippfiskarna på västsidan av Vättern, fick den 25 december se hur flötet försvann av tyngden från rejäl lax som gapat stort över agnet i djupet, en krokförsedd löja. Laxen spöades upp efter fiskekonstens regler. Gullspångslaxens längd var 94 cm och dess exakta vikt noterades till 10,05 kilo. Laxen var märkt med Carlinbricka SLT 35338 och hade som liten satts ut i Starbäcks hamn den 6 maj 2010.

Team Borgs Motor årets guldlag i Laxcup Vättern

Laxcup Vättern är allt sedan dess tillkommelse 1991 en väderbiten trollingtävling där båtar, fiskegrejor och inte minst de tävlande sätts på ordentligt prov. Årets upplaga av Laxcupen var inget undantag. Trots ruggigt vinterväder med minusgrader, påtaglig vind och snöfall kunde tävlingen ändå genomföras. De väderbitna herrarna Daniel Kedestig och Mats Lindqvist i Team Borgs Motor knep segern via tre laxar, varav den ena av fiskarna, en 7,03-kilos blev tävlingens tyngsta. Sammantaget lades 29 laxar (medelvikt 3,879 kg) på vågen som sköttes av fiskefantomen Anders ”Team Olssons Fiske” Olsson av överinseende från tävlingsgeneralen Sten-Gunnar Stéenson som pliktskyldigt plitade ned fångstfakta. Två exempel på ideella krafter. Tilläggas kan att än fler frivilliga jobbare fanns med runt arrangemanget av årets Laxcup samt inte att förglömma de betalningsvilliga deltagarna.

12,55-kilos Vätterlax från flytring och på flugspöFöljande rader beskriver när tidernas (2007) hittills tyngsta Vätterlax på flugspö fångades.  Anders Knutsson från Skövde är sedan 1980-talet en mycket hängiven flugfiskare. Oavsett årstid svingar han sitt flugspö över å och sjö. Vätterlax är sedan i slutet av 1990-talet en av hans favoritfiskar, framförallt stora sådana – gärna med vikter över tio kilo. Men det är lättare sagt än gjort att fånga en sådan best, detta oavsett fiskemetod. Anders var nära att spränga tiokilosvallen för ett antal vintrar sedan i början av 2000-talet då han knep en 9,7-kilos fluglax utanför Sörhamn.

Det skulle dock dröja till den 25 december 2007 innan den tio kilo tunga fiskedrömmen gick i uppfyllelse. Dagen, eller rättare sagt förmiddagen då det begav sig hade Anders äntrat sin flytring, modell Fish Cat och hoppat i sjön nära Granvik. Anders gav fart på ringen via några kraftiga bensparkar och grodfötter! Samtidigt som Anders gled ut från stranden repade han av några meter fluglina från rullen. Med några väl tajmade rörelser i spöt sköts fluglinan ut över gungande sjö. Med ett svagt plopp tog flugan vatten. Herr Knutsson hade knutit dunkroken själv – en spiggfluga som dressats på en streamerkrok i storlek två. Med korta ryck i linan fiskades flugan hem.

På fjärde kastet hände det helt oförhappandes att flytlinan blev ”tajt line”. Det vita ”snöret” skar som en ljus tråd ned i sjöns klara vattnet samtidigt som fisken dök mot botten. Av den massiva tyngden i spöt att döma var det en stor lax som nappat. Anders parerade fiskens lömska utras med van hand samtidigt som han ”paddlade” sig bort från besten i djupet. Stor fisk måste fajtas på skrå om man över huvud taget ska få den att mattas och ge upp. Efter cirka 50 minuters stenhård kamp gav laxen upp och lät sig håvas. Med bensprattel gav Anders full fart på Fish Cat:en. Väl uppe på klipporna kunde Anders äntligen beundra sin blanka fisk fullt ut. Glädjen han kände var stor. Så pass påtaglig att han inte kunde låta bli att utbrista några ljudiga jippien. Fisk och fiskeprylar stuvades därefter snabbt in bilen för vidare färd till en kalibrerad våg.

Vikt 12,55 kilo, längd 99 cm och omkrets 65 cm. Enligt fångstlistorna är Anders insjölax den tyngsta som fångats på flugspö i öppen sjö någonsin. Utrustningen som Herr Knutsson betvingade ”Rambolaxen” med var; Flugspö 4-delat 9,8 fot Vision klass 7-9. Vision flugrulle laddad med en flytlina i klass 8. Den cirka fyra meter långa nylontafsen hade en spets av 0,31 mm diameter. Fångstgivande fluga var en epoxy-spigg med svart vinge på streamerkrok nr.2.

Landfiskemästerskap Vättern till botten!

Landlaxfiskemästerskapet Vättern 2013 avgjordes 16 & 17 november med start, mål och boende från Stocklycke vandrahem, Omberg. 15 spösvingare deltog. Merparten var sk. trotjänare som deltagit många gånger i den världsunika fisketävlingen där insjölax fångad från land räknas. Fem laxar mättes/vägdes in de två tävlingsdagarna. Östgöten Petter Matalalampi knep segern via två (61,5 cm & 80 cm) blanklaxar.

Petter fick i och med sin seger en inteckning i vandringspriset, en träplatta med utskuren trälax även bli den sista mästaren i Landfiskemästerskapets 16 åriga historia. Det första Landlaxmästerskapet hölls den 25 januari 1997 med start och mål Hästholmen. Redan i december samma år hölls Landlaxfiskemästerskapet igen. Landfiskemästerskapet har sedan dess i obrutet led årligen varit en senhöst/vintertävling.

Landlaxtävling 2013 gav goda (fem laxar) fångster vilka med största sannolikhet härrör från 11 400 sättfiskar från Sävenfors odling som sattes ut i sjön den 9 maj 2012. I jämförelse var 2013 års utsättning en skral sådan och landade på ynka 5 800 småfiskar från Fengersfors odling.

Tävlingens upphovsman och arrangör Dagge Tapper (tidigare Johansson) meddelade vid lördagskvällens (16 nov. 2013) gemensamma middag att Landlaxtävlingen läggs ned. Orsaken till beslutet beror främst på myndigheternas kraftlösa sätt att agera i laxfrågan. Ingen vet, och detta gäller tydligen även myndigheterna, om laxutsättningarna på lång sikt kommer fortsätta i Vättern.

Dagge är väl insatt i laxfrågan sedan många år. Förutom att han fiskat i innanhavet sedan många, många år har han även jobbat som Fisketillsyningsman på Vättern på uppdrag av Länsstyrelsen. Tilläggas kan att det är Dagge tillsammans med Fiskeguide Johan Abelsson som 2003 bildade Insamlingsstiftelsen Mer Lax i Vättern. ”Spiken i kistan” för Landlaxtävlingens fortlevnad är Länsstyrelsernas nyligen väckta förslag att minimåttet på lax ska minskas till 50 cm. Till detta kan läggas oviljan från myndigheternas sida att köpa frisk sättfisk när sådan funnits att tillgå. Arrangör och deltagarna Landfiskemästerskap 2013 valde därför att inte bidra med medel till Mer Lax i Vättern.

Tillbakablick 1997 – unikt landfiskemästerskap startade

Premiären av Landfiskemästerskapet klarades av den 25 januari 1997 med start Hästholmen. Åtta man deltog och halva styrkan vägde in lax. Östgöten Peter ”Salar” Samuelsson, en av premiärdeltagarna, hade redan då hunnit passera hundrastrecket med fångade landlaxar. Nämnde herre var därför favorit till segern och han höll hela vägen in i mål. Herr Salar Samuelsson är således Vätterns fösta landlaxmästare. 2013 års finalmästare Petter Matalalampi från Linköping är även han en av förgrundsfigurerna inom landlaxfiskets utveckling. Hans hittills tyngsta insjölax, en 10,5-kilos släpade han upp på klipporna den 1 mars 1997.

Ps: Det har startats ett upprop på nätet; Nej tack till minimått 50 cm på Vätterlax—>