En bil kom lastad – med 1 500 smolt till Vänern.

Lax- och öringfisket i Vänern baseras på utsättningar. Varje påspädning av sättfisk, massiv eller ringa sådan har betydelse. Idag, fredag eftermiddag den 16 maj samlades ett 20 tal personer på Torsö vid färjläget i Brommösund för att närvara vid utsättning av 1 500 gullspångsöringar. Upprinnelsen till utsättningen stavas Askeviks Camping
Ett lovvärt tilltag som bl.a. stöttats av finska trollare m.fl. Prickfiskarna levererades av Sävenfors Fiskodling. Bland åskådarna syntes exempelvis flera ”kändisar” inom fiskesvängen samt lokalpress.