Bidra till ökad kunskap om fisket i Vättern – delta i enkätundersökning

Vättern röding lax trolling vertikalfiske landfiske outdoor björn blomqvist

Länsstyrelserna runt Vättern genomför nu en enkätundersökning av fritidsfisket i Vättern.

Undersökningen är öppen att besvara för alla och omfattar allt fritidsfiske¤ på Vättern under 2015, både på enskilt och allmänt vatten.

”Vårt mål är att skapa en aktuell bild av fritidsfiskets omfattning och fångst. Uppgifterna är viktiga för att Vätterns fisk och kräftor ska kunna förvaltas långsiktigt hållbart, vilket kan ge ett ännu bättre fritidsfiske i framtiden. Undersökningen kan även visa hur många som fiskar på Vättern, vilket är viktigt för att visa på Vätterns betydelse för bygden runt sjön”.

Bidra till ökad kunskap om fisket i Vättern!
Här kan du besvara enkäten->

Ytterligare info – se vattern.org->

¤Fritidsfiske omfattar både sportfiske och fiske med mängdfångande redskap såsom fiske med bur, nät eller ryssja.