59 036 sättfiskar sattes ut i Vänern 2016

vanerdagen-2016-smoltutsattningar-vanern-lansstyrelsen-varmland-jonas-andersson-gullspangslax-gullspangsoring-klaralvslax-klaralvsoring

59 036 sättfiskar sattes ut i Vänern 2016 där 35 376 av dessa var Gullspångslaxar och 23 660 Gullspångsöringar. I Klarälven och dess mynning sattes det ut 171 706 lax o öring av stammarna Gullspång o Klarälven

Laxfond Vänern & Klubbar m.fl.
Maj 10 022 Gullspångslax – Gaperhult(Laxfond Vänern) Sävenfors Fiskodling
Maj  6 703 Gullspångslax – Gaperhult (Laxfond Vänern) EM Lax Fengersfors
Maj 12 680 Gullspångslax – Gaperhult (Fortum) Gammelkroppa Lax AB
Maj  1 700 Gullspångsöring – Mellerud (Mellerud Trollingklubb) Sävenfors Fiskodling
Maj  2 000 Gullspångsöring – Dalbergså (Silverlaxen Mellerud) Sävenfors Fiskodling
Maj  9 400 Gullspångöring – Brommö sund (Laxfond Vänern) Sävenfors Fiskodling
Maj  5 971 Gullspångslax Brommö Sund (Laxfond Vänern) EM Lax Fengersfors
Maj  7 500 Gullspångsöring – Kinneviken (Laxfond Vänern & Götene Sportfiskeklubb) Sävenfors Fiskodling
November 3000 tvåsomrig Gullspångsöring (Säffle Trollingklubb m.fl.) Sävenfors Fiskodling

utsattning-av-lax-oring-vanern-2016-sattfisk-smolt-trollingfiske-laxfond-vanern-fortum-savenfors-fiskodling-em-lax

thomas-johansson-vd-laxfond-vanern-vanerdagen-3-november-2016-lax-oring

Kompensationsutsättningar bekostade av Fortum 2016 (Gammelkroppa Lax AB Fiskodling)
Ettårig smolt Klarälven
Gullspångslax     45 345
Gullspångsöring 17 885
Klarälvslax           20 919
Klarälvsöring       17 387

Tvåårig smolt Klarälven
Gullspångslax      5 254
Gullspångsöring 6 000
Klarälvslax           9 622

Tvåårig smolt Örsholmen (mynningen i Klarälven)
Klarälvslax   36 614

Tvåårig smolt Gaperhult (i Vänern)
Gullspångslax 12 680