56 tn sättfiskar av Gullspångsstam i Vänern våren 2016

smolt gullspångsöring tvåårig vänern kinneviken maj 2016 sävenfors fiskodling outdoor björn blomqvist

Sävenfors Fiskodling har fullgjort leveranserna av smolt till Vänern 2016. Utsättningarna har finansierats av Laxfond Vänern samt av klubbar m.fl. aktörer. Antalet är 10 000 gullspångslaxar och 20 600 gullspångsöringar, vilket sammantaget blir 30 600 sättfiskar med avs. Sävenfors Fiskodling->

Leverans från Sävenfors Fiskodling Vänern 2016

vd laxfond vänern thomas johansson april 2016 outdoor björn blomqvist
  3 maj 10 022 Gullspångslax – Gaperhult (Laxfond Vänern)

silverlaxen vänern einar pettersen mellerud gullspångsöring maj 2016 sävenfors fiskodling

7 maj 1 700 Gullspångsöring – Mellerud (Mellerud Trollingklubb)
7 maj 2 000 Gullspångsöring – Dalbergså (Silverlaxen Mellerud)

9 maj 9 400 Gullspångöring – Brommö sund (Laxfond Vänern)
10 maj 7 500 Gullspångsöring – Kinneviken (Laxfond Vänern & Götene Sportfiskeklubb)

(Notera; att ca 12 600 gullspångslaxar kommer ytterligare att sättas ut i Vänern maj 2016 – sättfiskar hämtade på EM-Lax i Fengersfors som finansierats av Laxfond Vänern. Lägg därtill att det våren 2016 satts ut 13 180 tvååriga gullspångslaxar i Gaperhult bekostade av Fortum. Slutsumman av tvåårig sättfisk av Gullspångsstam i Vänern 2016 beräknas bli ca. 56 000 st.)

2016 års leverans av Sävenforsfiskar kläcktes våren 2014 med medelvikt/längd ca. 100 gr och 20 cm. Innan utsättning har sättfiskarna ”boostats” med specialfoder innehållande bl.a. extra vitaminer. Senaste veckan har de fått avstå mat helt, vilket gör att de tål omställningen till lastning/transport/utsättning galant. Lägg därtill att Sävenfors Fiskodling är enda Gullspångslax/öring-odling som har strömbildare i odlingsbassängerna som ger vältränad sättfisk. Även lastmetoden av fisken på Sävenfors fiskodling sker så skonsamt som möjligt för fisken via sk. Arkimedes skruv. På andra odlingar sugs! alternativt håvas fisken till transporttanken. Frisk och väl konditionerad sättfisk är eftersträvansvärt och bör i förlängningen resultera i god tillväxt samt höga återfångsttal.

Sävenfors fiskodling laxsmolt sättfisk vänern gaperhult 3 maj 2016 10022 smolt outdoor björn blomqvist