31 000 laxar av årskull 2014 har satts ut i Vättern

14 000 lax smolt vättern v.20 maj 2016 Fengersfors Källefall

Vättern har i veckan (v.20 2016) fått påfyllning av 14 000 laxsmolt av Gullspångsstam. Nytt för i år är att Källefalls Fiskodling (känd odling som bl.a. förser Hökensås med regnbåge) levererat nästan en tredjedel av antalet sättfisk. Övriga smålaxar är framtagna av EM lax i Fengerssfors. Det är två år sedan (våren 2014) laxarna kläcktes och är således tvååriga vid utsättningstillfället. Utsättningen som gjordes i höstas (17 000 från Sävenfors Fiskodling) var tvåsomriga (kläckta våren 2014) och tillhör alltså samma åldersklass som veckans utsättning. Sammantaget gör det 31 000 Mer Lax i Vättern av årskull 2014, vilket bör kunna ge goda återfångster med början senhösten 2017. Nytt laxasus på gång?

Ps. Det är tillåtet att sätta ut 20 000 smålaxar i Vättern årligen. Företrädare för Mer Lax i Vättern uppger till Sportfishing News att de jobbar för att genomföra maxad utsättning (20 tn) sättfiskar i sjön 2016.

Tillbakablick – Laxasus 2013
Skrivet 30 december 2013; Här följer fakta om upprinnelsen till senaste tidens mängdfångster. Det var en gång…smålaxar som kläcktes våren 2010. En första laddning av nämnda kull, närmare bestämt 13 200 stycken sattes ut som tvåsomriga den 18 oktober 2011. Av 2010:orna fanns ytterligare 11 400 sättfiskar kvar på odlingen, vilka cirka ett halvår senare, den 9 maj 2012 sjösattes som tvåårig fisk. Sammantaget gör det 24 600 sättfiskar hämtade från samma årskull och med dunder och brak i stort sett samtidigt gick in i fisket höst/vinter 2013. Bevisligen har det ingen större betydelse om den tvåsomriga fisken får friheten ett halvår tidigare än syskonskaran, den som är kvar i odlingen, som sedan sätts ut som tvåårig på våren. Till kullen år 2010 kan dessutom, med lite god vilja, ytterligare 8 400 tvåsomriga (kläcktes våren 2011) räknas in. Dessa sattes ut hösten 2012 och många av de sk. 11:orna har i dagarna även de börjat ingå i fångsterna efter att ha vistats dryga året i sjön nu nått minimåttet 60 cm. Hela 33 000 fiskar har således satts ut under cirka ett år – hösten 2011 till hösten 2012. Detta är svaret varför laxfiskefångsterna i spannet 60-75 cm senaste tiden varit så makalöst givande..