100 000 USD för ett dragdon!

När man säger ordet fiskedrag, eller det gamla uttrycket dragdon, menar man tre typer av artificiella beten: skeddrag, spinnare och vobbler. Den hemmaknackade plåtskeden anses som ursprungstypen och användes framförallt till dragrodd.

I början av 1900-talet startades produktion av drag i Sverige med förebilder främst från England och i viss mån USA. Även svensk design förekom och sedan mitten av förra seklet har ABU Svängsta-beten fått fiskekorgen att svämma över.

Att gamla beten i gott skick kan betinga ett mycket högt samlarvärde är väl känt. Dock är det ovanligt att dragpriserna spinner iväg till nästan ofattbara summor, men det händer dock. Vid en auktion i USA häromåret klubbades ett Riley Haskell från 1850 för dryga 100 000 Dollar. Världens hittills dyraste drag. Se bild ovan.

Boktipset:Fiskedon om fiske och redskap förr i tiden är den första svenska boken (inbunden 198 sidor utgiven 2004 Bokförlaget DN) som försöker visa ett urval av fiskeredskap som idag nästan undantagslöst finns på museer, har eldats upp eller förmultnat. Den är en unik sammanställningen av dessa föremål och ett praktverk av Göran Dyhlén, Kerstin Kåll o Ralf Turander.